Sofia, Bulgaria, EU

  • Contact Time: Пн-Пк: 9.00-16.00

  • Phone Number: (+359) 889 349 599

  • Contact Mail: chalashkanov_ts@abv.bg

 

Член на Българското микологично дружество
Член на клуба на Bio Merieux
Член на БЛС
Член на Българската асоциация на микробиолозите
Член на Българското дружество по медицинска микробиология
Член на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

 

Курсове и участия:

Курс по “Съвреметнни методи за диагностика на облигатни анаеробни” – НЦЗПБ гр.София
Курс по “Микробиологична диагностика на особено опасни инфекции”- НЦЗПБ гр.София
Курс по “Микробиологична диагностика на дифтерия , стрептококови и ентерококови инфекции”- НЦЗПБ гр.София
Курс по “Съвреметнна етиологична диагностика  и етиотропна терапия на микозите” - НЦЗПБ гр.София
Курс по лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции проведен от Българското микологично дружество – гр. Пловдив 2002г.
Курс по диагностика на
Курс по диагностика на
Курс по диагностика на
Участия в I и III-та Национална конфенрения по микология , съответно в Велинград 2000г. и Пловдив 2002г.
Участия с доклади I,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII-ми Конгрес на Българската асоциация на микробиолозите гр.Пловдив
Участие с постер на I-та Национална конференция по Вътреболнични
инфекции в с.Рибарица 2001г.
Участие с доклад на Национален конгрес по детска хирургия в гр.Пловдив 2004г.
Участие с доклад на Национален симпозиум за лечения на хирургичната рана в гр.Плевен 2005г.
Участие с постер в І-та Националена конференция  на Българското дружество по медицинска микробиология  гр.София 2005г
Участие с доклад  на VІІ-ма Национална конференция  с международно участие "Дни на спешна хирургия" Велинград-.2007
Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Хелзинки-2009
Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Виена-2010

Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Милано-2011

Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Лондон-2012
Участие като лектор на лятното училище на GP;Банско-2010

Д-р Ц.Чалашканов завършва медицина  през 1996 година в Медицинския Университет-София и работи в извънболничната помощ като интернист и общопрактикуващ лекар.През 1998 година спечелва конкурс за научен сътрудник в Отделението по Клинична Микробиология към УМБАСМ”Пирогов” където работи и до момента.Той е клиничен микробиолог с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на инфекциозните заболявания при деца и възрастни.Има редица публикации и трудове в областта на антибиотичното лечение на вътреболничните инфекции ,както и лечението на придобити в обществото инфекции на пикочно-половата и дихателната система.

От 2007 година работи и в СМДЛ”Армилабор” в поликлиниката на ВМА,където активно участва в диагностиката и лечението на полово-преносимите инфекции . Един от основните проблеми с който се занимава сериозно е диагностиката и лечението на хроничните простатити ,най-вече причинени от  Trichomonas  vaginalis .

Това е на пръв поглед сравнително безобиден паразит който ако не се лекува своевременно и достатачно дълго предизвиква хронични изключително трудно лечими заболявания на половата система при мъже и жени. Д-р Ц.Чалашканов  в екип с Д-р Ю. Бъчваров уролог-андролог въвежда нови лекарства  и схеми за терапия  при тежките неподдаващи се на лечение пациенти с тази инфекция.

 

Име: Цано Маринов Чалашканов
Дата и място на раждане: 04.08.1972г.,  гр. Ловеч.

Постоянен адрес: ж.к. ”Кр.село”