Sofia, Bulgaria, EU

  • Contact Time: Пн-Пк: 9.00-16.00

  • Phone Number: (+359) 889 349 599

  • Contact Mail: chalashkanov_ts@abv.bg

Специализации

Курсове и участия:

Курс по “Съвреметнни методи за диагностика на облигатни анаеробни” – НЦЗПБ гр.София
Курс по “Микробиологична диагностика на особено опасни инфекции”- НЦЗПБ гр.София
Курс по “Микробиологична диагностика на дифтерия , стрептококови и ентерококови инфекции”- НЦЗПБ гр.София
Курс по “Съвреметнна етиологична диагностика  и етиотропна терапия на микозите” - НЦЗПБ гр.София
Курс по лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции проведен от Българското микологично дружество – гр. Пловдив 2002г.
Курс по диагностика на
Курс по диагностика на
Курс по диагностика на
Участия в I и III-та Национална конфенрения по микология , съответно в Велинград 2000г. и Пловдив 2002г.
Участия с доклади I,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII-ми Конгрес на Българската асоциация на микробиолозите гр.Пловдив
Участие с постер на I-та Национална конференция по Вътреболнични
инфекции в с.Рибарица 2001г.
Участие с доклад на Национален конгрес по детска хирургия в гр.Пловдив 2004г.
Участие с доклад на Национален симпозиум за лечения на хирургичната рана в гр.Плевен 2005г.
Участие с постер в І-та Националена конференция  на Българското дружество по медицинска микробиология  гр.София 2005г
Участие с доклад  на VІІ-ма Национална конференция  с международно участие "Дни на спешна хирургия" Велинград-.2007
Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Хелзинки-2009
Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Виена-2010

Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Милано-2011

Участие  на конгреса на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  Лондон-2012
Участие като лектор на лятното училище на GP;Банско-2010